Belastingservice Klerks

(Administratiekantoor sinds 1989)

Wat hebben wij nodig voor het verzorgen van uw aangifte


 • Jaaropgave(n) van uw inkomsten 
 • Jaaropgave(n) hypotheek
 • Betaalde of ontvangen alimentatie
 • WOZ waarde met peildatum van het betreffende jaar (ervoor)
 • Betaalde hypotheekrente 
 • Ziekte of tandartskosten wat niet is vergoedt door uw zorgverzekeraar
 • Reiskosten (verklaring van openbaar vervoer)
 • Giften ( zoals voor de kerk of culturele instellingen)
 • Gegevens van wanneer u een 2e huis bezit
 • Notarisafrekening van aan of verkoop eigen woning
 • Spaargelden (banksaldi van al uw lopende rekeningen vanaf 1 januari)
 • Lijfrente en pensioenoverzichten van uw werkgever
 • Studiekosten
 • Maandelijkse teruggave of toeslagen
 • Uw aanslagen en voorlopige aanslagen

We nemen samen alles door en wanneer u nog iets te melden heeft wat betreft veranderingen in uw werk of gezinssituatie moet u dit doorgeven. 

Zo ook wanneer u bent verhuisd.

 
E-mailen
Bellen