Belastingservice Klerks

(Administratiekantoor sinds 1989)

Prijzen

CONTANT BETALEN / PINNEN MOGELIJK  
  

           VOOR HET VERZORGEN VAN:                                

Particuliere aangifte IB                    €  40,-

Aangifte F  ( na overlijden )             €  80,-      

Erfbelasting                                       € 150,-                     

Bezwaar                                             €  40,-      

Aanvraag huurtoeslag                      €  30,-      

Aanvraag (kindgebonden budget)  €  30,-   

Voorlopige teruggave                       €  30,-       

Correctie voorlopige teruggave      €  30,-        

Aanvraag voorlopige aanslag          €  30,-      

Aanpassing voorlopige aanslag     €  30,-     

Aanvraag zorgtoeslag.                     €  30,-         

Aangifte M of C i.v.m. immigratie   €  80,-    

Verzenden van omzetbelasting      €  30,-        

Jaarrekeningen vanaf  € 300,-  excl.                                                            
Wij verzenden de jaarrekening zodra de factuur is voldaan. 

Bezoek en adviezen afhankelijk van de situatie.                   

 
E-mailen
Bellen