Belastingservice Klerks

(Administratiekantoor sinds 1989)

TOESLAGEN

Er zijn vele soorten toeslagen waarvan het de moeite waard is om eens te kijken of alles in uw situatie goed gaat.

  • Zorgtoeslag / een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
  • Huurtoeslag / een bijdrage in uw huurkosten
  • Kindgebonden budget / een bijdrage in de kosten van uw kinderen
  • Kinderopvangtoeslag / een bijdrage in de kosten van kinderopvang           


Velen weten niet dat ze aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten waar ze mee te maken hebben zoals veel huur betalen in verhouding met uw inkomen.

Kosten die uzelf moet betalen aan de tandarts, de mondhygieniste, de orthodontist of de aanschaf van hulpmiddelen, medicijnen of een gehoorapparaat zijn zaken die interessant kunnen zijn bij de verwerking van uw aangifte. Dit omdat veel van deze kosten niet door de zorgverzekeraar zullen worden vergoed en wanneer dit dan (afhankelijk van uw inkomen) een grens bereikt kan dit verwerkt worden.

Ook wanneer u te maken heeft met ziekte of dat u invalide bent, of kosten heeft aan extra hulp die niet worden vergoed waarnaast ook kosten die u heeft aan ziekenhuisbezoeken voor uzelf maar ook voor uw partner of inwonende kinderen.

Ten aller tijden heeft u wel te maken met uw eigen risico wat geen aftrekpost is maar er is veel aan vergoedingen voor veel ziektebeelden. Heeft u een dieet waar u zich aan moet houden i.v.m. uw ziekte, COPD, of veel kosten heeft aan incontinentieverband of andere kosten zijn dat veelal kosten waar u iets mee kunt.
 
E-mailen
Bellen